<strike id="vrzz9"><b id="vrzz9"></b></strike>

    <address id="vrzz9"></address>
    <address id="vrzz9"></address>

     <form id="vrzz9"></form>

      Xe t?i khai thác m? TL875

      Xe t?i khai thác m? TL875

      ??c tr?ng c?a xe t?i khai thác m?
      1. Hi?u su?t cao h?n

      Cùng ?i?u ki?n, chi?c xe t?i kéo này mang l?i hi?u qu? v?n chuy?n l?n h?n, t?i tr?ng c?ng h?n 60 t?n. Xe ?i kèm v?i th?i gian ch?t ng?n giúp ??m b?o l?i nhu?n cao.

      2. Dung tích t?i l?n h?n
      Ph??ng ti?n k? thu?t này ???c thi?t k? v?i tr?c tr??c 16 t?n và tr?c sau 35 t?n. Thi?t k? khoa h?c v?i h? th?ng treo, dung tích t?i ???c t?ng ?áng k?.

      3. An toàn và ?áng tin c?y h?n
      Thi?t b? xay d?ng ???c ??c tr?ng b?i s? k?t h?p hai h? th?ng phanh ph? và chính. Nó ???c thi?t k? v?i phanh chan, phanh h?m và phanh ki?u khác ?? ??m b?o an toàn khi ?ang v?n hành.

      Th?ng s? k? thu?t:
      Model TL875
      Dài × R?ng × Cao (m) 8900×3400×3950
      Tr?ng l??ng toàn b?(Kg) 26000
      Tr?ng l??ng khung(Kg) 66000
      Ki?u ??ng c? diesel WeiChai WD12.420
      ??u ra ??nh m?c (KW) 309
      Ki?u d?n ??ng 6×4
      Truy?n ??ng (mm) 3800+1500
      Dung tích t?i (m3) 30
      ?? leo d?c t?i ?a(%) 30
      Bán kính quay nh? nh?t (m) 21
      Th?ng tin ph?n h?i
      亚洲337免费视频一区
       <strike id="vrzz9"><b id="vrzz9"></b></strike>

         <address id="vrzz9"></address>
         <address id="vrzz9"></address>

          <form id="vrzz9"></form>