<strike id="vrzz9"><b id="vrzz9"></b></strike>

    <address id="vrzz9"></address>
    <address id="vrzz9"></address>

     <form id="vrzz9"></form>

      Máy xúc ?ào

       1. 630 C?ng su?t ??nh m?c(KW): 74/82
        Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.3
        Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 7600
       1. 630A C?ng su?t ??nh m?c(KW): 70
        Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.3
        Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 7600
       1. 620CH C?ng su?t ??nh m?c(KW): 82/74/74.5
        Dung tích gàu ?ào ??nh m?c(m3): 0.2
        Tr?ng l??ng v?n hành(Kg): 8000

      S?n ph?m Chúng t?i bao g?m: Máy xúc bánh l?p; Máy ?i; Máy lu; Máy xúc ?ào; Máy r?i ???ng; C?n tr?c b?c x?p; Xe tr?n bê t?ng và các linh ph? ki?n máy móc...S?n ph?m ?? nh?n ???c ch?ng nh?n ISO9001 và ISO14001 v? thi?t b? xay d?ng t?i TQ, ?? ???c xu?t kh?u sang h?n 50 nhà n??c trên th? gi?i nh? M?, Euro, Chau ??i d??ng, Chau á, Trung ??ng, Chau Phi v.v. C?ng ty SINOMACH n?m ? TP Th??ng Chau, giao th?ng r?t thu?n ti?n, cách say bay Th??ng H?i 2-3h ?i ? t?, và cách b?n c?ng Th??ng H?i 3h; cách b?n c?ng Ch??ng Gia C?ng 1h.

      亚洲337免费视频一区
       <strike id="vrzz9"><b id="vrzz9"></b></strike>

         <address id="vrzz9"></address>
         <address id="vrzz9"></address>

          <form id="vrzz9"></form>