<strike id="vrzz9"><b id="vrzz9"></b></strike>

    <address id="vrzz9"></address>
    <address id="vrzz9"></address>

     <form id="vrzz9"></form>

      Máy r?i ???ng

       1. CLPS75C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
        Dung tích ph?u(t): 14
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 7500
       1. CLPS90C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
        Dung tích ph?u(t): 14
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9000
       1. CLPS95C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
        Dung tích ph?u(t): 14
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9500
       1. CLPS125 ??u ra ??nh m?c(KW): 174
        Dung tích ph?u(t): 14
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 12500
       1. CLPSE90 ??u ra ??nh m?c(KW): 140
        Dung tích ph?u(t): 14
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9000
       1. CLWTS95C ??u ra ??nh m?c(KW): 140
        Dung tích ph?u(t): 14
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 9500
       1. CLTL45C ??u ra ??nh m?c(KW): 55
        Dung tích ph?u(t): 10
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 4500
       1. CLTL60C ??u ra ??nh m?c(KW): 55
        Dung tích ph?u(t): 10
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 6000
       1. CLTL70C ??u ra ??nh m?c(KW): 112
        Dung tích ph?u(t): 12
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 7000
       1. C2LTLZ45E ??u ra ??nh m?c(KW): 55
        Dung tích ph?u(t): 10
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 4500
       1. C2LTLZ60 ??u ra ??nh m?c(KW): 86
        Dung tích ph?u(t): 12
        ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm): 6000

      S?n ph?m Chúng t?i bao g?m: Máy xúc bánh l?p; Máy ?i; Máy lu; Máy xúc ?ào; Máy r?i ???ng; C?n tr?c b?c x?p; Xe tr?n bê t?ng và các linh ph? ki?n máy móc...S?n ph?m ?? nh?n ???c ch?ng nh?n ISO9001 và ISO14001 v? thi?t b? xay d?ng t?i TQ, ?? ???c xu?t kh?u sang h?n 50 nhà n??c trên th? gi?i nh? M?, Euro, Chau ??i d??ng, Chau á, Trung ??ng, Chau Phi v.v. C?ng ty SINOMACH n?m ? TP Th??ng Chau, giao th?ng r?t thu?n ti?n, cách say bay Th??ng H?i 2-3h ?i ? t?, và cách b?n c?ng Th??ng H?i 3h; cách b?n c?ng Ch??ng Gia C?ng 1h.

      亚洲337免费视频一区
       <strike id="vrzz9"><b id="vrzz9"></b></strike>

         <address id="vrzz9"></address>
         <address id="vrzz9"></address>

          <form id="vrzz9"></form>