<strike id="vrzz9"><b id="vrzz9"></b></strike>

    <address id="vrzz9"></address>
    <address id="vrzz9"></address>

     <form id="vrzz9"></form>

      C?n tr?c b?c x?p

       1. SQ5 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 5000
        M? men nang t?i ?a(KN.m): 125
        Kho?ng nang t?i ?a(mm): 10800
       1. SQ6.3 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 6300
        M? men nang t?i ?a(KN.m): 157
        Kho?ng nang t?i ?a(mm): 13800
       1. SQ8 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 8000
        M? men nang t?i ?a(KN.m): 200
        Kho?ng nang t?i ?a(mm): 15300
       1. SQ10 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 10000
        M? men nang t?i ?a(KN.m): 250
        Kho?ng nang t?i ?a(mm): 13300
       1. SQ12 Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 12000
        M? men nang t?i ?a(KN.m): 300
        Kho?ng nang t?i ?a(mm): 17000
       1. SQ6.3Z3Q Dung l??ng nang t?i ?a(Kg): 6300
        M? men nang t?i ?a(KN.m): 138
        Kho?ng nang t?i ?a(mm): 10100

      C?n tr?c b?c x?p là lo?i thi?t b? c?ng nghi?p n?ng s? h?u h? th?ng nang th?y l?c và m?t h? th?ng kính t?m xa nh?m th?c hi?n thao tác nang, quay và v?n chuy?n hàng hóa. C?n c?u c?a chúng t?i ch? y?u ???c c?u thành t? m?t b? khung c?n tr?c, khoang hàng hóa, b? ngu?n và c? c?u c?u. Chúng t?i có c?n c?u tr?c th?ng và c?n c?u g?p khúc v?i n?ng l?c 2t, 3.2t, 5t, 6.3t, 8t, 10t, 12t và 16t cho quy v? l?a ch?n. B? khung ???c trang b? cho c?n tr?c b?c x?p có th? có ngu?n g?c c?a Dongfeng, Jiefang, Auman ho?c Steyr.

      亚洲337免费视频一区
       <strike id="vrzz9"><b id="vrzz9"></b></strike>

         <address id="vrzz9"></address>
         <address id="vrzz9"></address>

          <form id="vrzz9"></form>